+90555 859 42 40

6 Yaş Hazırlık Gurubu

 • 6 Yaş Hazırlık Gurubu

  Hazırlık sınıflarının görevi çocuklarımızın ilköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli davranışları, okuma yazma öğrenmesine yardımcı olacak kavramları ve becerileri kazandırmaktır.

  * 6 yaş grubunun ilköğretime hazırlanması bütünsel bir gelişmeyi içerir.
  * Çocuklar aniden bir hazırlık noktasına gelmezler. Deneyimlerine her gün yavaş yavaş ama yeni ilavelerde bulunurlar. Bu bilinçle bizler de on aylık bir döneme yayılmış ilköğretim hazırlık çalışması yapmaktayız.

  6 yaş grubunda öncelikli çalışmalarımız çizgi ve ses çalışmalarıdır. Yazmaya hazırlık çalışmalarında;
  * Kalemi doğru tutma,
  * El-göz koordinasyonunu geliştirici çalışmalar,
  * Nokta birleştirme,
  * El yazısına yönelik çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

  Okumaya başlamadan önce dil gelişimi (dilsel bilinç) çalışmalarında

  * Bir sözcüğün ne anlama geldiği,
  * Harf (ses), hece ve sözcükleri ayırt edebilme,
  * Soldan sağa doğru yönü izlemek ve yerini kaybetmemek için görsel gelişimin tamamlanması,
  * Sözcükler üzerinde düşünme becerisi, sözcüklerin fiziksel görünümlerinin ötesinde soyut anlamlarının olduğunu anlayıp, bu anlamlarla fikirler arasında bağlantı kurmaya yetecek kadar geliştirme,
  * Sözcük dağarcığını zenginleştirici, anlatma ve ifadeye yönelik çalışmalar,
  * Aynı sesle başlayan, biten sözcükler türetme ve ünlü ünsüz ses çalışmaları yapılmaktadır.

  Yıl içinde, belirlediğimiz oryantasyon çalışmalarını yapmaktayız.

  * Okula gidip-gelme,
  * Sıra halinde okula girme,
  * Zil çalınca derse girme-çıkma,
  * Sınıf düzeni, oturma, sınıfı kullanma,
  * Tuvaleti kullanabilme,
  * Kantini ve okul bahçesini tanıma ve kullanabilme.
  Hazırlık süreci, çocukların sadece akademik olarak hazırlanması anlamına gelmemektedir. Çocukların sosyal ve duygusal alt yapısının da hazır olması gerekmektedir. Duygusal alt yapının hazırlanmasını okul psikoloğumuz Sesil Hanım’dan dinleyeceğiz.

  6 YAŞ ÇOCUĞUNUN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

  • Başlarda dengesiz ve olumsuz bir gelişim
  • Sonraları motor ve dil gelişimi tamamlanmış,
  • Ani değişiklikler gösteren,
  • Tembel ve kararsız bir görünüm sergileyen,
  • Yazma becerisinde gelişimi gözlenebilen,
  • Resimlerinde gerçekçi yaklaşımlar-saydam çizim kullanan,
  • Bilişsel stratejiler oluşturarak somut problem çözen…
  • Durmadan bir şey öğrenmek, yeni bir şey denemek, beceri kazanmak, üstünlük göstermek isterler. Övünmeye bayılırlar. Yaşıtlarıyla hem arkadaşlık kurma isteği vardır, hem de onların arasında bir beceri ve yetenek üstünlüğü ile sivrilmek çabasındadırlar.
  • Bu dönemin başında kız ve erkek çocuklar birbiriyle oynamaya devam etseler de genel olarak en yakın arkadaşlarını kendi cinslerinden seçerler.
  • Okulda arkadaş ilişkileri iyi gidiyorsa, okulu severler; ama ilişkilerinde ters giden bir şeyler varsa okula gitmek istemeyebilirler ya da gönülsüz giderler.
  • Küçük grup oyunlarını severler; ancak bu devrede ahlaki gelişim yönünden kuralları kesin ve değişmez olarak algıladıkları için grup oyunlarında kuralların değiştirilmesine tepki verirler.
  • Üç ya da daha fazla kişinin olduğu oyun gruplarında, lider olan kişiyi çekememe, onun koyduğu kurallara isyan etme ama bunun yanında onunla arkadaş olmaktan vazgeçememe gibi çelişkili tepki ve duygular yaşayabilirler.
  • Kavgaları ve sürtüşmeleri sık sık olur. Erkek çocukların fiziksel saldırganlığı, kız çocukların ise sözel saldırganlığı daha çok tercih ettiği gözlenir. Birbirlerine karşı oldukça acımasız eleştiri ve davranışları olabilir.
  • Bu yaş çocukları eleştirilere karşı çok hassastır. Özellikle hayatlarındaki en önemli kişilerden gelecek destek ve övgü çocuklar için çok önemlidir.
  • Bu yaş çocukları kolayca motive olurlar. Sadece yapılması istenen şeyin, nasıl söylendiği önemlidir. Hemen heveslenirler ama bu hevesleri kısa sürer.
  • Anne-babaları veya arkadaşları tarafından sevilmemekten, yakın çevrelerini “hayal kırıklığına uğratmaktan”, annelerini kaybetmekten korkarlar; okula geç kalmaktan veya ödevlerini yetiştirememekten endişelenirler.
  • Birbirinin zayıflığı, şişmanlığı,kusurlarıyla alay etme davranışı sıklıkla görülür.

  7 YAŞA GEÇİŞ

  • Sosyalleşme ve onay kazanma ihtiyacı olan,
  • Ortak çalışmalardan zevk alan,
  • Meraklı, ilgili,
  • Akıcı konuşabilen,
  • Öğrenmeye hazır,
  • Daha dikkatli…

  6 yaştan 7 yaşa geçiş sancılı bir dönem olmakla birlikte, çocuğunuzun sosyal-duygusal özelliklerini doğru tanıdığınız taktirde başarılı ile tamamlanabilecek bir dönemdir.

  6 yaştan 7 yaşa geçişte ebeveyn olarak yapılabilecekler, Anne – babaya öneriler

  • Çocuk kendi görevleriyle baş başa kalmalı, ödevini yapmadığında öğretmenine bu durumu kendi başına iletmeli, sorumluluk sahibi olmalıdır.
  • Çocuğun ders ve ders dışı faaliyetlere (basketbol oynama, tiyatro izleme gibi) zamanını etkili kullanarak katılımı sağlanmalıdır.
  • Eğer çalışma davranışının sıklığı arttırılmak isteniyorsa, sonrasında çocuğun hoşlandığı bir etkinlik yapılmalıdır.
  • Öğretmenin yeni bir davranış oluşturmaya ilişkin bir çalışması olduğunda, veli-öğretmen birliği içinde, pekiştirilmek istenen davranış ev ve okul ortamında, koordineli olarak pekiştirilmelidir.
  • Öğretmen öğrencinin yanında eleştirilmemelidir.
  • Hangi davranışın iyi ya da kötü olduğunu tanıtmak, “genel değer yargılarına” özellikle önem verdikleri için, doğru olacaktır. (Ör: Başkalarına zarar vermek kötü bir davranıştır.)
  • Başarıda ölçüt bireyin kendisidir, unutulmamalıdır.
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda ihtiyacı olan destek verilmelidir (özel ders, kurs gibi).
  • Beklenti düzeyi gerçekçi sınırlarda tutulmalıdır.  Keçiören İlk Yuvam Anaokulu Toplam Okuma : ( 764 )